Nord-Troms Kraftlag sendte søndag formiddag ut følgende oppdaterte pressemelding:

På grunn av store skader på vårt linjenett er for tiden hele Arnøy og deler av Hamneidet-området i Skjervøy kommune uten strøm.

Vestre Loppa og ytre Kvænangen er også uten strømforsyning.

Feilretting pågår.

Arnøy, Loppa og Kvænangen kan regne med å få strømmen tilbake tidligst tirsdag 4. januar.

Hamneidet-området kan regne med å få tilbake strømmen i løpet av søndag 2. januar.

Strømforsyningen til Skjervøy er etablert over provisoriske linjer med begrenset kapasitet, så vi henstiller til innbyggerne på Skjervøy tettsted om å begrense sitt forbruk til det aller nødvendigste for å unngå sonevise utkoblinger.

Ytterlige opplysninger kan fås ved å ringe 909 74979.

Nord Troms Kraftlag AS

Sture B. Hansen