Plantesalg på Skjervøy barneskole

Tradisjonsrik blomstersalg

Onsdag 5. juni avviklet Skjervøy Barneskole sitt årlige plantesalg med full innsats fra elevene. Skolens elever dyrker selv plantene de selger i skolens drivhus. På plantedagen har en gjennom mange års erfaring lagd rutiner for hvilke oppgaver som skal gjøres av hvem, slik at når finværsdagen kommer, er skolen klar til å ha plantedag.

Unger og voksne rundte bordene hvor elevene selger blomster
5.klasse selger planter

 5.klasse har ansvar for salget av planter, 6.klasse selger vafler, lapper, kaffe og seft. 7.klasse prøver å få inn penger til klassetur ved å finne på all verdens artige konkurranser og øvelser. Et miniidol blir sågar arrangert. 4.klasse solgte skoleavisa, som i år ble gitt ut i forbindelse med 100 års jubileet for kvinners stemmerett.

1.klasse hadde øvd inn et par sanger om sommeren. Det ble også vist utstillinger fra Kunst & Håndverks -  timer, nevnes bør husa til 6.klasse og Munchbildene til 5.klasse. Inntektene fra plantedagen brukes til å drive planteprosjektet fra år til år og til å ruste opp utearealene til skolen. Elevene har fått glede av både ballbinge og lekeapparater kjøpt fra denne inntektkilden. Ikke minst er det trivelig å arrangere disse dagene når det er fint vær og godt oppmøte, slik som i år. Plantedagen er ei skikkelig skattkiste for Skjervøy Barneskole.

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms v/ Ingrid Lønhaug (tekst og bilder)

 

Web levert av CustomPublish AS