Personvernombud

Personvernombudet for Skjervøy kommune er Sissel Moksnes.
Kontaktinformasjon: 
Tlf 7777 5607/90763900
Epost: fagforbundet@skjervoy.kommune.no
Post: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Web levert av CustomPublish AS