NYTTÅRSHILSEN FRA SKJERVØY

 

Ved utgangen av 2004 og inngangen til 2005 er det med ydmykhet jeg hilser til innbyggerne i Skjervøy og Nord Troms for øvrig.

Vi gjør oss mange tanker ved slutten av et år.

 

Først og fremst blir våre problemer og utfordringer som rusket på øyet å regne imot den grusomme naturkatastrofe som i de siste dager har rammet flere land i Asia. Hver dag har katastrofens omfang blitt større og større og hver dag berører alvoret også oss mer og mer.

Hvorfor vektlegger jeg dette når jeg skal takke for gammelåret og hilse det nye året velkommen?

For det første for å påminne oss alle om at ingenting er en selvfølge ei heller for oss.

For det andre har vi mye å takke for. Takke for fred, takke for høy velferd, takke for gode venner ja takke for alt det gode vi har fått.

Til og med kan vi takke for at vi får være med å hjelpe de som trenger hjelpen mest nettopp i dag.

Det er derfor med glede Skjervøy kommune i samarbeid med Den Norske Kirke i Skjervøy, har påtatt seg bryet med en egen bøsseaksjon på nyttårsaften for å hjelpe de nødlidende i katastrofeområdene.

Vi oppfordrer andre kommuner om å gjøre det samme eller gjennomføre andre inntekstbringende tiltak.

Å yte hjelp til de som trenger den mest vil i det lange løp lønne seg - også for oss.

 

Så til vår egen hverdag.

Det er ei stor utfordring å ballansere mellom vår høye velferd og de utfordringer vi har i vår hverdag langs kysten.

På den ene side er vi igjen kåret til verdens beste land å bo i. Det burde i seg selv være nok og vel så det til å holde kjeft og heller uttrykke takknemmelighet for at vi har det så bra.

På den andre side måles høy velferd både i tilbud som det offentlige yter og i vår privatøkonomi som de siste årene har vokst enormt. Det er forholdet mellom offentlige tilbud - infrastruktur og vår privatøkonomi som utvikler seg skjeft.

Folk har problemer med å forstå det og jeg skjønner dem godt.

Det er vanskelig å skjønne at vi ikke har råd til tilfredsstillende posttilbud, polititjeneste, omsorgstjeneste og til og med må legge ned skolekretser og sykehjem i enkelte deler av landet når vi ellers er så rike.

Noe av det som her er nevnt har også berørt våre kommuner i Nord Troms og det er denne utviklinga vi sammen må bekjempe.

Som ordfører kan jeg ikke godta at dette skal fortsette.

Næringslivet og politikerne i Skjervøy har for vår del satt fokus på dette og arbeidsplasser generelt i felles møter i året som snart er gått. Vi må kjempe for hver en arbeidsplass enten det er i offentlig sektor eller privat sektor. Vi må også få mye sterkere fokus på fordelingen av pengesekken fra politisk hold. Det nytter ikke å utfordre regjering og storting vist vi ikke står sammen. Fremtiden er vi med på å forme og da må vi stå sammen om det vi har kjempet for og fortsatt vil ha. Dette kan vi synliggjøre med gode argument og forståelse uten å bli oppfattet sytete. Vi trenger bare en liten vri på fordelingen av kaka - vi trenger ikke ei større kake.

 

Bosetting langs kysten og distriktene generelt er selve grunnlaget for vår nasjons enorme rettigheter til naturressursene.

Tidligere fylkesmann Heløe i Troms fremholdt dette ofte i sine mange foredrag om landsdelens fremtid. Ja fortsatt fremholder han dette i møter og konferanser.

Hvorfor gjør han det og hvorfor er temaet så viktig?

Lille Norge har råderett over altfor store havområder sier andre land. Men denne råderetten fikk lille Norge fordi folket langs kysten og distriktene skulle ha noe å livnære seg av. Derfor er det så viktig å opprettholde bosetting eller hindre gjennom gode støtteordninger at bosettingsmønsteret blir for radikalt endret. På denne måte kan vi som nasjon fortsatt hevde vår rett til de enorme havområdene og se fremtiden lyst i møte.

Som ordførere og politikere må vi lytte til de som har gått foran. Det er jo de som har lagt en del av grunnlaget vi jobber ut i fra.

Denne kunnskap vil være det mest konstruktive middel i vår argumentasjon overfor sentrale myndigheter, hvorfor det er så viktig å opprettholde bosetting og infrastruktur langs kysten. La oss bruke den - la oss bruke den i fellesskap.

 

Tilbake til utgangspunktet - vi har det godt i Skjervøy og Nord Troms.

Det kan vi takke mange for. Spesielt vil jeg rette en takk til de mange frivillige som nedlegger mye tid for barn, ungdom og eldre.

For politikerne i Skjervøy kommune er det et mål å tilrettelegge for fortsatt høy aktivitet også i de kommende år. Dette er tross alt en rimelig investering for et godt og forebyggende arbeid. Dette trengs for utfordringene er store særlig blant barn og unge.

Jeg vil og takke politikerne, administrasjon og ansatte i Skjervøy kommune for godt samarbeid og stor arbeidsinnsats.

Med dere kan innbyggerne glede seg til et nytt år.

 

Ved utgangen av 2004 og inngangen til 2005 går våre tanker også i år til de av våre innbyggere i Skjervøy og i Nord Troms som har mistet en eller flere av sine kjære, og til de som lider av sykdom og tunge dager.

Jeg vil uttrykke medfølelse med dere alle og håp om styrke og hjelp fra Gud og medmennesker.

Til slutt vil jeg hilse og si til dere alle i Skjervøy og Nord Troms:

 

                           "Takk for gammelåret og et riktig godt nytt år"

 

                             Roy Waage

                             Ordfører