Ordfører / Politisk ledelse

Ordføreren i Skjervøy

Ørjan Albrigtsen (Felleslista Kystpartiet/Kristelig folkeparti)
Besøksadresse: Skoleveien 6, Skjervøy 
Postadresse: postboks 145, 9189 Skjervøy 
Telefon: 77 77 55 11
Mobil: 47 01 36 62

E-mail: orjan.albrigtsen@skjervoy.kommune.no

 

Varaordfører:

Irene Toresen (Arbeiderpartiet
Besøksadresse: Skoleveien 6, Skjervøy
Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy
Telefon: 77 77 55 07

Email: irene.toresen@skjervoy.kommune.no

 

Om ordførervervet

Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret, formannskapet og næringsutvalget. Ordføreren er kommunens juridiske person.

 Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Han er kommunens representant til Kommunenes sentralforbund (KS). KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vervet innebærer også å være kommunens styrerepresentant i Nord-Troms Regionråd. Ordføreren er den personen som først og fremst representerer kommunen utad, og er vertskap når vi har besøk i Skjervøy. Ordføreren skal også være bindeledd mellom befolkningen og kommunen, og har møte- og talerett i alle politiske møter i kommunen.

Web levert av CustomPublish AS