På grunn av midlertidig barnehage i skoleveien 4 må deler av parken brukes som lekeareal.
Området vil bli inngjeret og utstyrt med lekeapparater. Etter barnehagen er stengt for dagen kl 16.00, er det full mulighet for alle å bruke lekeapparatene. 
Dette er en midlertidig løsning frem til den nye barnehagen på Prestegårdsjorda står klar.
wDet som ikke er avklart er om lekeapparatene vil bli stående etter barnehagen flyttes, men gjerdet vil fjernes. 

Vedlagt i høyre sidemeny kan dere se et kart over hvordan lekeområdet er tenkt utført.