Tavle

Tirsdag 2.april ble undervisningsopplegget gjennomført på Skjervøy Barneskole i 5 B. «Vårt lokalsamfunn» skal gi elevene større forståelse for hvordan et lokalsamfunn fungerer, og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Først jobbet elevene med å få kunnskap om hva et lokalsamfunn er. I andre del av opplegget skulle elevene være beslutningstagere og bestemme hva tomme butikklokaler i deres lokalsamfunn skulle brukes til. De jobbet i grupper og la fram forslagene for klassen. I tredje del jobbet elevene også i grupper og var med å bygge opp et lokalsamfunn. Her fikk de prioritere ved å få utdelt begrensede midler kjøp av bolighus, butikker og andre bygninger. I siste del jobbet de med problemstillinger i forhold til offentlige tjenester og betydningen av å betale skatt. Elevene fikk eget arbeidshefte og ved bruk av enkle midler gjøre øvelser som skulle skape større forståelse for hvordan pengestrømmen sirkulerer i samfunnet.

Undervisningsopplegget ble gjennomført på en skoledag. Elevene deltok aktivt i øvelsene, og diskusjonen gikk høylytt på gruppene. I fortsettelsen ønsker vi at alle elever på klassetrinnet skal få den samme opplæringen. I første omgang ble denne opplæringa foretatt av Omdømmeprosjektet v/ Silja Karlsen og Ingrid Lønhaug og Regionkontoret ved Ulla Laberg. Klassestyrer Roar Henriksen var tilstede og kan i ettertid kjøre opplegget for andre klasser. Det er ønskelig at næringslivsrepresentanter deltar i dette arbeidet på sikt. Skjervøy kommune har bestemt at skolene skal satse på entreprenørskap i skolen.

Omdømmemedarbeider Ingrid Lønhaug