Bokbamsen Ole Bok

”Ole Bok” var ett av tiltakene i bibliotekutviklingsprosjektet ”Framtidas kunnskapsarena” etter mønster fra Nordreisa kommune.

Alle de seks kommunene i Nord-Troms startet opp med ” Ole Bok” i løpet av 2012.

I Skjervøy er ”Ole Bok” et samarbeidsprosjekt mellom Skjervøy folkebibliotek, kultur- og undervisningsetaten, helsestasjonen, tverrfaglig ressursgruppe og PPT.


Målsettingen for prosjektet er å skape leselyst og leseglede for barn i Skjervøy. Vi ønsker å motivere foreldre til å vise barna veien inn i bøkenes verden .

 

Hovedmålet bak prosjektet er:

  • Styrke barns selvfølelse
  • Bidra til god språkutvikling
  • Øke leselyst og leseferdigheter
  • Gjennom positive opplevelser og stimulering til bruk av bøker og  legge til rette for regelmessig oppfølging av alle barn fra 0-6 år.

 

Alle barn i Skjervøy får utdelt gavebøker fra biblioteket

Gavebok til nyfødte

Gavebok til 2-åringene

Gavebok til 4-åringene

Gavebok til 6-åringene

Til sammen har alle barn ved skolestart mottatt 4 gavebøker.

 

Alle barn mottar gavekort og invitasjon til egne ”Ole Bok” arrangement på biblioteket hvor gavebøkene overrrekkes. På disse arrangementene blir det litt høytlesing og sang. Foreldrene blir kjent med biblioteket og tilbudene de har. I tillegg blir de kjent med andre barn og foreldre på samme alder.

 

Det å koble lek, bilder, barn og utvikling - med fokus på boka som møteplass - oppfattes som en god vei å gå for leseutvikling og leseglede.