Ole Bok

I år er det første gang Ole Bok ble gjennomført i alle seks Nord-Troms kommunene.
I løpet av året har nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer i Skjervøy, og resten av Nord-Troms, blitt invitert til Ole Bok arrangement på biblioteket hvor de har fått flotte gavebøker.
 
Årets siste Ole Bok arrangement på Skjervøy ble gjennomført onsdag 14. november. Da var det 2- åringene som stod for tur. Det var stor oppslutning av glade barn og foreldre, og boka om Pepsi skapte stor begeistring.  
Målet for Ole Bok er å skape leselyst og leseglede fra tidlig alder.

         Pepsi lesing    Pepsi

 I Skjervøy er ”Ole Bok” et samarbeidsprosjekt mellom Skjervøy folkebibliotek, kultur- og undervisningsetaten, helsestasjonen, tverrfaglig ressursgruppe og PPT.

        Lesestund

Ole Bok takker alle sine samarbeidspartnere og gleder seg å møte nye barn neste år!