Offentlig høring økt MTP

Eidsfjord Sjøfarm AS øker sin produksjon ved Hagebergan (Taskeby)

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Skjervøy kommune, rådhuset 2. etasje, samt her (28 MB, krever brendbånd el tilsv for å laste ned), 
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 august 2014. 

Spørsmål kan rettes til Troms fylkeskommune.

For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse: http://www.fdir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/veiledning_med_mer 

I flg. Lov om Akvakultur av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

  • Kommune: Skjervøy
  • Søker: Eidsfjord Sjøfarm AS
  • Søknaden gjelder: MTB utvidelse
  • Lokalitetens størrelse: 3600 tonn
  • Lokalitet: Hagebergan
  • Kartref: 69° 58,742´N 21° 01,578´Ø
  • Kontaktperson: Roger Simonsen Tlf: 99274332

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Skjervøy kommune.
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse: http://www.fdir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/veiledning_med_mer.
Spørsmål kan rettes til Troms fylkeskommune.

Web levert av CustomPublish AS