Offentlig høring: ny kraftlinje Storslett - Skjervøy

Frist for uttalelse 18. september

Se høringsdokumentene på NVE's nettsider 

Papirversjonen ligger ved sentraladministrasjonen, Skjervøy rådhus.

Web levert av CustomPublish AS