Søknaden gjelder utvidelse av maksimal tillatt biomasse

Søker:                              Eidsfjord Sjøfarm AS, 958023685

Lokalitet:                        36178 Haukøya Øst

Posisjon:                         70° 2.768' N   21° 16.922' Ø

Fiskeslag:                        Laks

Anleggstype:                 Plastringer i ramme med fôrflåte

Tillatt biomasse:          5000 tonn

 

Utleggingstid er 4 uker fra utlysingsdato den 26. mars 2021. Eventuelle merknader sendes innen utleggstidens utløp til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller på epost: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.