Nytt prosjektstyre i Omstillings- og utviklingsprosjektet

Formannskapet gjorde i sak 107/10 endringer i prosjektstyret for Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune.

Prosjektstyret er:

 

Fast representant Personlig vara Representerer
Stein-Are Paulsen Vidar Brox-Antonsen Næringsliv
Nils Alm Knut Arne Mikalsen Kompetansemiljø
Oddrun Nygaard Margrete Bentsen Bygdesamfunn
Annbjørg Reiersen Einar Lauritzen Næringsliv, kompetanse
Roy Waage, leder Ingrid Lønhaug, varaordfører Skjervøy kommune

 

 

 

 

 

Observatører til prosjektstyret er:

Troms fylkeskommune v/ Næringsetaten

Rådmannen i Skjervøy kommune, Reidar Mæland

Ansvarlig for plan og næring, Frode Schultz

Web levert av CustomPublish AS