Barne -, ungdoms- og familiedirektoratet har lanserer et oppslagsverk for alle som jobber med tiltak og tjenester for ungdom i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken og Det kriminalitetsforebyggende råd – og er for offentlig ansatte som jobber med tiltak og tjenester for ungdom.

Oppslagsverket gir en samlet oversikt over offentlige tjenesters ansvar og virkemidler, og tiltak som kan bidra til å motvirke at ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv.

Les relevant artikkel ifm lanseringen

Med vennlig hilsen

Marie C. Karlsrud

 

Enhet for kommunikasjon Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Stensberggt 27 Sentralbord: 466 15 000 Faks: 22 980 106 Direkte telefon: 466 15 155

Følg oss på twitter