Norsk Kulturråd kjøper i 2008 inn en del tidsskrifter til alle folkebibliotek.

Det betyr at biblioteket får større bredde i utvalget.

Det er mange flotte tidsskrift, som omfattes av innkjøpsordningen:

Arr

Bokvennen

Fett

Historie

Kultmag

Kunsthåndverk

Marg

Norsk Shakespeare og teatertidsskrift

Nytt Norsk Tidsskrift

Samtiden

Syn og Segn

Vagant

Vinduet

Z