Vær oppmerksom på at det er forskjellige skjemaer, et for elever på Skjervøy og Kågen over 18 år, og et for Skjervøy/Kågen under 18 år, samt et skjema for elever på Arnøy