Husbanken har foretatt en innstramming overfor alle kommuner der vi har fått beskjed om at Startlån fra nå av i større grad skal være en behovsprøvd ordning som skal brukes i de tilfeller det er vanskelig å skaffe finansiering i ordinær bank.

Da dette er helt nytt hos oss fra i år er det ikke mulig nå på forhånd å si noe mer konkret om hvem som vil få og ikke få ut over det som framgår av retningslinjene.

Skal du kjøpe eller bygge bolig er du fremdeles velkommen til å søke Startlån. En viktig endring er at du først må få svar på lånesøknad i ordinær bank før du søker til oss.

Søknad skal fortsatt leveres til kommunekassen og vi vil fortsatt prøve å gi raske tilbakemeldinger. Normalt kan det påregnes svar innen 10 arbeidsdager etter at komplett søknad er levert. Søknadsskjema og nærmere veiledning fås også hos oss