Nye retningslinjer for Startlån - vi er klar til å ta imot nye søknader

Kommunestyret vedtok i desember nye retningslinjer for Startlån med virkning fra 2013. Vi har nå fått tilbakemelding fra Husbanken om at de ikke har noen innvendinger til retningslinjene og vi begynner nå behandlingen av nye søknader
Husbanken har foretatt en innstramming overfor alle kommuner der vi har fått beskjed om at Startlån fra nå av i større grad skal være en behovsprøvd ordning som skal brukes i de tilfeller det er vanskelig å skaffe finansiering i ordinær bank.

Da dette er helt nytt hos oss fra i år er det ikke mulig nå på forhånd å si noe mer konkret om hvem som vil få og ikke få ut over det som framgår av retningslinjene.

Skal du kjøpe eller bygge bolig er du fremdeles velkommen til å søke Startlån. En viktig endring er at du først må få svar på lånesøknad i ordinær bank før du søker til oss.

Søknad skal fortsatt leveres til kommunekassen og vi vil fortsatt prøve å gi raske tilbakemeldinger. Normalt kan det påregnes svar innen 10 arbeidsdager etter at komplett søknad er levert. Søknadsskjema og nærmere veiledning fås også hos oss
Web levert av CustomPublish AS