Nord-Troms Regionråd har på møtet i dag valgt ordfører Svein O. Leiros, Kåfjord, til ny leder av regionrådet.
Leiros overtar vervet etter ordfører Øyvind Evanger. 

Ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, ble valgt til ny nestleder av regionrådet

Ledervervet i regionrådet går på omgang mellom ordførerne. Leder og nestleder velges for 2 år.