Steinnes overtar vervet etter Roy Waage som avsluttet sin andre periode som rådsordfører. Han mottok rosende ord som takk for innsatsen og at han har stått på for det regionale samarbeidet gjennom mange år av ordfører Bjørn Inge Mo fra Kåfjord. Waage var den første rådsordfører i Nord-Troms Regionråd da det ble etablert for 15 år siden.

Ordførerne utgjør styret i regionrådet med varaordførerne som vararepresentanter. 5 av 6 ordførere er nye i regionen og 4 av varaordførerne er nye. Under konstitueringen i går var et samlet ordførerkollegium og 3 av varaordførerne tilstede.