I tillegg til plakatene, kan også Nasjonalbibliotekets nettutstilling sees  på www.nb.no/polarheltbilder .

Utstillingen er en del av Nasjonalbibliotekets markering av dobbeltjubileet Nansen-Amundsen-året 2011.

 Bibliotekets egne polarbøker er stilt ut og kan lånes.