"Norske polarheltbilder 1888 - 1928"

Plakatutstilling på biblioteket

Plakatutstillingen er en del av utstillingen "Norske polarheltbilder 1888-1928", som åpnet på Nasjonalbiblioteket 9.november.
polarhelt

I tillegg til plakatene, kan også Nasjonalbibliotekets nettutstilling sees  på www.nb.no/polarheltbilder .

Utstillingen er en del av Nasjonalbibliotekets markering av dobbeltjubileet Nansen-Amundsen-året 2011.

 Bibliotekets egne polarbøker er stilt ut og kan lånes.
Web levert av CustomPublish AS