Litt om saken:

10.04.2019 fikk Skjervøy kommune tillatelse fra Miljødirektoratet til eggplukking av gråmåke og svartbak i et avgrenset område av Stussnesfjellet, Skjervøy kommune for 2019-2021, grunnet støy og andre helserelaterte problemer forårsaket av hekkekolonien i området. 

 

Utdrag fra Miljødirektoratet:

Det viktige med å sette i verk flere tiltak for å løse problemene er at hensynet til ivaretakelsen av naturlige hekkeplasser for gråmåke og svartbak blir ivaretatt samtidig som man ønsker og håper på en nedgang på de hekkeplassene som medfører reelle plager ved Stussnesfjellet. Med intensiv plukking av egg, tilrettelegging på andre lokaliteter, samt at den tilførte næringstilgangen fra fiskemottak, turistfiske og lignende stoppes, har vi tro på at hekkekolonien vil flytte på seg eller tilpasses til ett nivå som befolkningen kan leve med.

 

Vi kan bekrefte at det fortsatt er en hekkeplass ved Stussnesfjellet.