Første steg på veien er å kartlegge mulighetene i hver kommune.

Hva gjør at Skjervøy skiller seg ut positivt?

Hva vil du at Skjervøy skal være kjent for?

Vi inviterer alle interesserte til å komme med ideer og innspill!

Alle innspillene vil bli samla inn og brukt i det videre arbeidet fram mot konkrete tiltak.

Visjonen: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende.

Tid: Onsdag 9.des. kl. 18.00

Sted: Hotell Maritim Skjervøy

For å kunne beregne servering er vi avhengig av at vi får tilbakemelding om hvem som kommer. Gi tilbakemelding per e-post til silja.karlsen@skjervoy.kommune.no eller til sentralbordet tlf 77 77 55 00, så snart som mulig.