IMG  0302

#780158

Skjervøy kommune hadde som mål å markedsføre Skjervøy som et maritimt senter med fokus på infrastruktur, beliggenhet, servicetilbud (private og offentlige), samt videreutvikle eksisterende kontakter og etablere nye kontakter nasjonalt.

Det ble laget en powerpoint-presentasjon om Skjervøy kommune. Denne inneholdt kort informasjon om eksisterende bedrifter tilknyttet næringen og kommunale servicetilbud. Vi fikk profilert de unike havneforholdene (fiskerihavna) og planer for hvordan havna kan utvikles. Kommunen fikk mye positiv tilbakemelding på presentasjonen fordi man hadde tatt med fremtidsvyer i form av skisser av næringsareal.

Skjervøy kommune sine deltakere på stand fikk tilbakemeldinger om at de framstod som inkluderende, blid, imøtekommende, der alle små og store ble godt mottatt. Troms fellesstand har gitt tilbakemeldinger om at Skjervøystanden var den mest besøkte. Vi hadde hele tida folk tilstede på standen.

Deltakelsen var meget vellykket for Skjervøy kommunes del.