I arbeidet analyseres tre små kystkommuner som har hatt en ”relativ suksess” med hensyn til befolknings- og arbeidsplassutvikling det siste tiåret til tross for store omstillinger. I prosjektet skal vi beskrive grunnlaget for, og innholdet i, denne ”suksessen”, foruten dagens situasjon, styrker og svakheter samt utfordringer man står ovenfor med å utvikle robuste arbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn i årene som kommer. 

Foruten dokumenter og statistikk er muntlig informasjon fra ressurspersoner i lokalt næringsliv, kommunal forvalting og deler av sivilsamfunnet viktige deler av informasjonsgrunnlaget vårt. Senere skal vi også avholde et dialogmøte i Skjervøy der NIBR legger fram noen foreløpige resultater og det åpnes for innspill og debatt. Deretter vil det bli utarbeidet en NIBR-rapport om Skjervøy (og de to andre kommunene), som vil bli tilgjengelig for nedlasting på nettet i løpet av første halvår 2012. Til slutt vil det komme en hovedrapport (ultimo 2012) som sammenlikner kommunene og hovedkonklusjoner trekkes ut. Målgruppene for prosjektet er personer, virksomheter og institusjoner som arbeider med eller interessert i utviklings- og innovasjonsarbeid og -politikk på lokalt og regionalt nivå.

Kontaktpersoner - NIBR:

Knut Onsagerknut.onsager@nibr.no, tlf: 229 58 999 / mob: 924 84 967.

Kontaktperson Skjervøy kommune:

Silja Karlsensilja.karlsen@skjervoy.kommune.nomob: 906 33 595.