FORELDREMØTE

 

 

PÅ RÅDHUSKANTINA

TIRSDAG 21. SEPT.  KL. 19.00

 

 

 

Med bakgrunn i situasjonen, som har vært, og er på Skjervøy blant barn og ungdom, er det nå ei gruppe foreldre som skal etablere "natteravner" i lokalmiljøet.

 

I den forbindelse ønsker vi kontakt med flest mulig foreldre/foresatte med barn og ungdom i alle aldere.

 

Vi får besøk av "natteravnene" i Nordreisa, som vil gi oss informasjon og svare på spørsmål.  Helsestasjonen og lensmannskontoret vil også være representert.

 

Hjelp oss å skape et tryggere miljø for de unge.