Nærværstips!

Torsdag og fredag denne uka reiser Cissel Samuelsen, Helene Solvang, Heidi Granberg og Marit Vadet fra nærværsprosjektet rundt på kommunens virksomheter for å sette nærværsarbeidet på dagsorden. Nærværsarbeid handler om å se mennesket i organisasjonen, og jobbe med de faktorene som skaper helsefremmede arbeidsplasser.

nærværsbilde

Hvilke system og rutiner har vi for å forebygge sykefravær og øke nærvær og hvordan gjør vi dette i praksis? Rådmann Cissel og prosjektleder Marit har med plakater med gode nærværstips, som de skal henge opp godt synlige for de ansatte i kommunen. På disse plakatene har man blant annet nærværsfaktorer, som er bufferfaktorer mot negativ stress.

Hvordan kan vi bruke disse plakatene i hverdagen?

Plakatene inneholder konkrete nærværstips i tillegg til at de er ment for å rette fokus og skape refleksjon rundt temaene. Formålet med dette er å starte samtaler om hvordan vi har det på jobb og hva vi kan gjøre sammen for å få det enda bedre. Vi er alle holdningsbærere, og vi kan oppsummere det med at arbeidsmiljø = struktur + kultur.

De gode holdningene og signalene må komme ovenifra. Cissel ønsker å signalisere at nærværsarbeidet er viktig, og at det blir støttet helt fra øverste hold i kommunen.

Nærværsprosjektet

Arbeidet med sykefraværet er satt på den politiske dagsorden. Det er et langsiktig arbeid og vi ser at vi må jobbe på flere fronter for å få en samlet effekt. Det er godt dokumentert at struktur og ledelse er viktige nøkkelfaktorer for en helsefremmede arbeidsplass. Det jobbes nå med å fremme god kultur på arbeidsplassen, samt utvikle system og rutiner som virker forebyggende og dermed øker nærvær. En av strukturene som allerede er forankret er regelmessige medarbeiderundersøkelser og oppfølgingsmøte, hvert 2. år. Der vil det være fokus på arbeidsmiljø, samt jobbes med to fokusområder: Bevaringsområde og forbedringsområde. Hva er vi gode på som vi vil bevare, og hva kan vi bli bedre på.

Web levert av CustomPublish AS