Program:
  1. Barndom og ungdomstid i Volgograd på 1960 – 70 tallet v/ Evgenija Heggelund.
  2. Tema: Erfaringer med reising og flytting mellom Russland og Norge – visumsregler, UDI sin behandling av saker. Besøk fra Nordreisa v/Jon Geir Austvik.
Vi hadde utlodding av suvenirer fra Solovki, og det ble servert kaffe, te og kaker. Raisa hadde med russisk konfekt.