1. Miniårsmøte
    • Årsberetning
    • Regnskap
    • Valg
  2. Litt av hvert om Solovki v/ Jørgen Olsen
  3. Bilder fra besøket fra Solovki i høst v/ Ingrid Lønhaug
  4. Planer videre

Kaffe/te og utlodning
 
For styret
 
Ingrid Lønhaug