Det holdes møte i Skjervøy kommunestyre onsdag 13.desember 2017 kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Innkalling med sakspapirer ligger vedlagt. 

Sak PS 80/17 økonomi og budsjett er lagt som eget dokument pga. problemer med fletting av innkalling. 

sak PS 87/17 er untatt offentlighet jf. Offentlighetsloven §13 og forvaltningsloven § 13 1.ledd

Kommunestyremøtet kan høres på nettradio ved å følge denne linken:http://radio.ntroms.no/

11.12.17: Innkomne interpellasjoner er nå lagt ut. 

14.12.2017: Protokollen er nå lagt ut.