Møte i Skjervøy kommunestyre 02.04.2020

klubbe

MERK KLOKKESLETTET: Det holdes møte i kommunestyre torsdag den 2. april kl 19:00.

Møtet blir gjennomført ved hjelp av digitalt verktøy Teams. Det betyr at representantene ikke møter fysisk i kommunestyresalen, men deltar digitalt  fra hvert sitt sted fra hver sin digitale enhet.

Innkallingen finner du under "aktuelle dokumenter"

02.04.2020: Én interpellasjon publisert. To spørsmål publisert.

 

 

Web levert av CustomPublish AS