Det holdes møte i Skjervøy formannskap og valgstyret onsdag 31.mai kl 09:15. 
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 
 

I forbindelse med formannskapsmøtet vil det holdes generalforsamling i Skjervøy ASVO. 

Innkallinger med sakspapirer ligger i høyre sidemeny. 

01.06.2017: Protokoll fra møtet er nå lagt ut i høyre sidemeny.