Det holdes møte i Skjervøy formannskap, næringsutvalg og administrasjonsutvalg onsdag 29.november kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresaken ved Skjervøy rådhus. 
 

Innkallingen med sakspapirer ligger under aktuelle dokumenter. 

Det vil bli ettersendt en sak ang. 2.gangsbehandling av detaljregulering for "Vågvann trelasthandel" Onsdag 22.november. 

22.11.17: Ettersendt sak PS 77/17 er nå lagt ut under aktuelle dokumenter

30.11.17: Protokollene er nå lagt ut