Møte i formannskap og næringstuvalg 14.01.2020

ordførerklubbe

Det holdes møte i Skjervøy formannskap og Skjervøy næringsutvalg

Tirsdag 14.01.2020 kl 09.15

Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

07.01.2020: Innkallinger publisert

22.01.2020: Protokoller publisert

Web levert av CustomPublish AS