Møte i formannskap 18.02.2020

ordførerklubbe

Det holdes møte i Skjervøy formannskap og Skjervøy næringsutvalg

Tirsdag 18.02.2020 kl 09.15

Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

11.02.2020: Innkalling publisert

Web levert av CustomPublish AS