MOBBEOMBUD

Besøker Skjervøy Torsdag 14.09.17

mobbing 3[1]

Skjervøy kommune har inngått samarbeidsavtale med Mobbeombudet i Troms.

 

Mobbeombudet besøker Skjervøy Torsdag 14.09.17

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/ombud/mobbeombud/

Web levert av CustomPublish AS