Alle eiere av ovennevnte installasjoner, må melde dette til Kommunelege I i Skjervøy kommune, via faks 77 77 70 19, eller v/brev til Skjervøy Legekontor v/Kommunelege I, 9180 Skjervøy

Innen 20. juni -05.