Det er blitt bestemt at kommunen sammen med videregående skole skal ha et prøveprosjekt med et mekanisk verksted for ungdom i aldersgruppen 15- inntil 18 år. Meningen er at vi skal bruke mekanisk avdeling på videregående som verksted og dette vil organiseres av en lærer ved videregående og 1 foreldre/ foresatt/ engasjert voksenperson.

For å komme i gang med dette må vi fylle opp en arbeidsliste/ rulleringsliste og vi har inntil nå fått inn en engasjert. Så jeg håper det er noen der ute som sitter og brenner for mekanikk og ungdomsarbeid som kan tenke seg og gi ungdommen denne muligheten.

Vi skal prøve å komme i gang med dette prøveprosjektet før ferien. Men viss vi ikke når å få inn en arbeidsliste må vi sondere mulighetene for å gjennomføre dette til høsten etter skoleoppstart.

Med vennlig hilsen

Ken Yngve Kristiansen
Ungdomsleder, Skjervøy kommune
Tlf: 48865004/ 77775547.