Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.  

Viktig:
Studenter som kan søke stipend må skrive/påbegynne masteroppgave inneværende studieår.
Studiested må være godkjent av Statens lånekasse. 
Studenter må ikke ha tilhørighet til regionen for å søke på stipend. 

Vi legger ikke føringer på temavalg, men lenger ned har vi skissert noen mulige tema for masteroppgaven. 
Søknadsfrist 1.juni og 15.oktober 2017

Har du spørsmål, ta kontakt:
Berit Fjellberg 975 67 366
​Trude Indrebø 917 69 578

For mer informasjon om stipendordningen og søknad klikk her.