Vaksinering av befolkning i Skjervøy kommune

Vaksine Arnøyhamn og Lauksletta:

Vaksinering i Arnøyhamn skole gymsal mandag 7. desember -09 Oppmøte  kl. 10.00 – 12.30 for innbyggere på Lauksletta og i Arnøyhamn.

Vaksine Akkarvik og Årviksand


Vaksinering i Årviksand skole gymsal mandag 7. desember -09 oppmøte  kl. 13.30 – 15.00 for innbyggere i Akkarvik og Årviksand
 

Skjervøy tettsted, Maursund, Simavåg og Taskeby (Kågen)


Vaksinering på Skjervøy ungdomskole idrettshallen  torsdag 10.desember -09

Kl. 09.00 – 09.30               aldergruppen fra 6 mnd. til 24 år + elever på videregående skole

Kl. 09.30 – 12.30               67 år – 100 år

Kl. 13.30 - 16.00               25 år - 45 år

Kl. 17.00 – 20.00              46 år – 66 år


Personer med feber eller akutt infeksjonssykdom kan dessverre ikke få vaksinen.
 
Fyll ut vaksinasjonskort ved oppmøte.  Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, må du stille deg i køen til legen. Vaksinen koster kr. 100,- (Betales kontant ved vaksinering)
 
Ved spørsmål ring legekontoret 77 77 57 00