- Vi opplever at brukerne våre er takknemlig, for at det finnes gode ytelser, for de som for eksempel kommer i en vanskelig situasjon. Når folk kommer hit, skal de få god service og respekt - det er derfor vi er her.

Det sa NAV Skjervøys leder Åshild Simonsen, da hun åpnet markeringen 2. september. For å understreke at kommune og stat etablerer NAV-kontoret i fellesskap, fikk varaordfører og fylkesdirektør i NAV, knytte sammen båndet som NAV-leder hadde klippet over ved åpningen.

Samarbeid etablert

Varaordfører Ingrid Lønhaug sa hun var glad for det tettere samarbeidet med NAV.

ApningNAVSkjervoySep 2009  2

- Vi har fått en ny organisering, og er godt i gang med arbeidet. Vi takker NAV-leder Åshild Simonsen for at hun har stått på i etableringen av NAV-kontoret, sa Lønhaug.

Det var også representanter for samarbeidspartnere og brukere til stede.

- Vi som er eldre er opptatt av universell utforming, og var spent på om vi ville kunne bruke NAV-kontoret i tredje etasje. Men her er jo det meste i orden, sa pensjonistforeningens Sigmund Mathiassen, som ønsket en skrankeslynge i NAV-kontoret for de som har vanskelig for å høre.

Kommunens to musikkskolelærere stod for underholdning, med sang og flott gitarspill.

ApningNAVSkjervoySep 2009  1

Nå gjenstår det kun å etablere tre NAV-kontor i Troms i løpet av høsten 2009, så har alle kommunene i vårt fylke fått sitt kontor.