Tre Skjervøydamer har i disse dager hatt loppemarked og loddsalg i Halvar Solheim sine lokaler. For andre gang har de samlet inn penger til el-sykler til de eldre på sykehjemmet. På fredag hadde de nådd en sum på over kr.60 000,-. Det er nesten nok til en el-sykkel som koster noe over 70 000,-.

Det står respekt av den jobben de tre har gjort. Det er fint å se at folk ofrer tid og krefter på å gjøre noe for andre. Nå kan de ansatte på helsesenteret ta med seg flere eldre samtidig på sykkeltur og gi dem fine avbrekk fra det daglige. De tre damene heter Rigmor Moslett, Evy Edvartsen og Åshild Isaksen. Stor takk til dem.

Ingrid Lønhaug