Nord-Troms studiesenter og Halti næringshage inviterer til kurset "Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling".

Tid: onsdag 15.februar, kl. 17.30-20.30

Sted: Halti næringshage, Storslett

Påmeldingsfrist: fredag 3.februar

Kursavgift kr. 950,- inkluderer bevertning og kursmateriell.