Finansieringen og rutiner for mottak av fritidsbåter er nå en realitet.

 

Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan båteier skal gå frem for å få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. Beløpet skal altså dekke transporten.

 

I Nord – Troms er det Galsomelen avfallsanlegg som er godkjent mottak av fritidsbåter.