Ledige tomter på Skjervøy

Oversikt over byggeklare tomter i Hollendervika

Skjervøy kommune har byggeklare tomter i alle veiene i Hollendervika på Skjervøy tettsted. 

For reservasjon av tomt, kjøp eller andre spørsmål; ta kontakt med teknisk etat

Kartet ligger som vedlegg på høyre side av artikkelen.

Tegnforklaring til kartet

L = ledig tomt
R = reservert tomt
S = solgt eller bebygget tomt
X = ikke tilgjengelig, arealet vil ikke bli brukt som tomt

 

Plankart Hollendervika.pdfPlankart Hollendervika.pdf

Plankart Hollendervika.pdf

Web levert av CustomPublish AS