Skjervøy kommune

Kultur og undervisning

 

LEDIGE BARNEHAGEPLASSER 2017/2018

 

Vi har for tiden ledige barnehageplasser i Skjervøy kommune.

 Barn som fyller 1 år i utgangen av november har rett til barnehageplass. Barnet må ha fylt 1 år før det kan begynne i barnehagen.

 

Elektronisk og nedlastbart søknadsskjema finnes på WWW.skjervoy.kommune.no Under linken selvbetjening eller kultur- og undervisning, barnehage.

Søknad sendes elektronisk eller til Skjervøy kommune, kultur- og undervisning,  

postboks 145, 9180 Skjervøy. Tlf. 77775542/77775546

 

Søknadsfrist 28.08.2017