Kurs: Internasjonale kontrakter

Tromsø, 7. november

 

Til informasjon og videreformidling til aktuelle kandidater
 
Hva bør en internasjonal kontrakt inneholde? Dette kurset lærer deg å redusere risikoen når du inngår internasjonale avtaler.
 
I utforming av internasjonale kontrakter er det ofte andre elementer som bør vektlegges enn ved utforming av kontrakter ved salg i Norge.
 
Dette vil bli gjennomgått på kurset, og det blir lagt vekt på praktiske råd for hvordan du kan sikre deg at kontraktene gir tilfredsstillende sikkerhet for bedriften.
 
Sted og tid
Tromsø, 7. november 2012 kl. 09.00-16.00
Stortorget 2 (Innovasjon Norges kontor)
 
Pris
Kr 4 900,-. I kursavgiften er kursdokumentasjon, lunsj og forfriskninger inkludert. Abonnenter på Eksporthåndboken får kr 500,- i rabatt.
 
 
 
Med vennlig hilsen

Tove Forså
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge Troms
Postboks 6304
9293 TROMSØ
Telefon:+47 77 60 61 00
Telefon direkte:+47 77 60 61 23
Telefaks:+47 77 60 61 60
Mobil:+47 90 73 21 84
E-post:
tove.forsa@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
Web levert av CustomPublish AS