Kunnskapsprøven - alkoholloven

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
  For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

  Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
  Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
  Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

   

   

   

  Målgruppe

  Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

   

   

   

  Pris for tjenesten

  Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

   

   

   

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve.

  Forskrifter

  Alkoholforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For å gjennomføre kunnskapsprøven bes du ta kontakt med Sentraladministrasjonen v/ Kathrine Kaasbøll Hanssen.

  Du vil da få dato og klokkeslett for gjennomføring av prøven. 

  Husk å ha med gyldig legitimasjon ved prøvetaking. 

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjonen
  Telefon:77775500
  Epost:post@skjervoy.kommune.no
  Postadresse:Postboks 145-G 9189 Skjervøy
  Besøksadresse:Skoleveien 6

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Sentraladministrasjonen
  Telefon:77775500
  Telefaks:77775501
  Epost:post@skjervoy.kommune.no
  Nettadresse:http://www.skjervoy.kommune.no
  Postadresse:Postboks 145-G 9189 Skjervøy
  Besøksadresse:Skoleveien 6
  Åpningstid:0900 - 1500

  Kontaktpersoner

  Navn:Kathrine Kaasbøll Hanssen
  Tittel:Formannskapssekretær/Arkivleder
  Mobil:90 56 87 47
  Epost:kathrine@skjervoy.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-04-11 14:49
Web levert av CustomPublish AS