Kunngjøring - Akvakultur anlegg

Anlegg Sandøra  (2)

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om akvakultur Skjervøy kommune

Søker:                             Marine Harvest Norway as  959 352 887

Søknaden gjelder:          endring av tillatt biomasse

Omsøkt størrelse:           1800 tonn MTB

Lokalitet:                         Sandøra

Koordinat: N 70 00,303 Ø 20 56,007

Kontaktadresse: post@skjervoy.kommune.no  eller Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145-G,9189 Skjervøy

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, og som vedlegg til denne kunngjøringen.

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 14.10.17

Web levert av CustomPublish AS