15 av de 20 nye aspirantene møtte opp. De spilte både gruppevis og samlet. Det var et flott program hvor alle deltagerne fikk vise hva de kunne. Dette er fremtidens musikere som vi må ta godt vare på. En oppsving i korpset i kommunen. All ære til korpsdeltagerne, dirigent Øystein Bolstad, Dag Øyvind Thingstad og Heidi Svisdal, som har jobbet frem dette programmet. Omdømmeprosjektet vil innlemme korpset i sin skattkiste.